dimecres, 5 de desembre de 2018

Un forn descobert a can Duran del Gatellar (Solius - Ardenya)

El passat mes de novembre de 2018, gràcies a la informació que em va facilitar en Felip Calvet, excursionista i amant del patrimoni d'aquesta zona, vam anar a veure el que seria un antic forn de cuita de rajols i teules, un element patrimonial del qual no tenim constància que se n'hagi donat notícia abans.

El forn es localitza en aquest punt concret del paratge de la masia de can Duran del Gatellar, a un centenar de metres de la masia en direcció sud.


La zona ha estat recentment netejada de vegetació per part de l'A.D.F. En aquesta operació, l'entitat optà per posar cinta protectora al voltant del forn, per la qual cosa es féu visible aquest element des del mateix camí que separa can Duran del forn.Aspecte exterior frontal del forn (costat sud).


Paret frontal dreta.


Aspecte de la caixa interior, des de davant.


 

Des de dalt (costat est o nord-est). Des de dalt (costat oest).


Partes interiors, fetes a base de pedra i revestiment.

Orificis al sòl de la caixa interior, que comuniquen amb una subcambra. Possiblement per a la circulació d'aire.

Un volt per l'entorn immediat del forn de seguida ens dóna pistes de quina era la seva funció.
Les restes de rajols i de teules ens permeten dir que aquestes eren les peces que es coïen al forn de can Duran. 

Rajols fets a partir de masses de diferent composició.


Rajols de gruixos i mides considerables. 


Més teules.Fins i tot un rajol que, fresc, abans d'entrar al forn, fou trepitjat per un gos. Un gos del segle XVIII? 


Altres materials trobats prop del forn, diferents dels anteriors. També s'hi va coure ceràmica negra per a utensilis de cuina o de rebost?Forats propers, que desconeixem si havien tingut una funció vinculada al forn.


La finca de can Duran del Gatellar, en direcció nord respecte del forn.

Els molins.


Camí d'accés a la masia.


Una masia fortificada mitjançant muralla perimetral i torre de vigia. Cantó sud-est.


 Cantó sud-oest.


Cantó nord-oest.


Torre del cantó oest.


Cantó nord i nord-est.Detall de la torre.


Els rajols cuits al forn, perfectament podien haver estat emprats en finestres i parets de la masia.
  


Altres restes de ceràmica properes a la masia. Cuites al forn o d'importació?


Can Duran: masia amb grans vistes a la plana de la Selva, Rocacorba i el Pirineu gironí.


Llagostera.


Cassà de la Selva i el Canigó de fons. 


Per la banda nord, vistes a paratges de Solius com la Roca Ponsa o l'església parroquial de Santa Agnès -de fet, allà on rebien els sagraments els habitants de can Duran.


Un xic enllà de la masia, un pou enmig dels seus antics camps. Fet de... rajols. També una gran bassa.
La bassa s'alimenta de recs i conduccions que recullen i hi porten l'aigua de les pluges.En conclusió, la construcció descoberta recentment se'ns revela com un nou element patrimonial vinculat a la masia del mateix nom i a un estil de vida autosuficient que va perviure fins ben entrat el segle XIX. Les restes trobades al seu voltant el perfila com un forn de cuita de materials de construcció. No seria pas el primer, però. Del període de l'antiguitat conservem les restes d'un altre forn de cuita. Vegeu la pàgina 10 d'aquest Quadern sobre Solius.